System pierwszej pomocy w firmiePodstawa prawna sytemu pierwszej pomocy w firmie

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku (Dz. Ustaw Nr 129 Poz. 844) i Kodeks pracy (Art., 233), w których ustawodawca podaje jakie warunki pracodawca powinien spełnić związane z pierwszą pomocą:

1. Zorganizowanie punktów pierwszej pomocy i apteczek w konsultacji z lekarzem opiekującym się danym zakładem pracy

2. Powierzenie punktów pierwszej pomocy i apteczek osobom wyznaczonym na danej zmianie

3. Przeszkolenie wyżej wymienionych osób w zakresie udzielania pierwszej pomocy


Podstawa prawna sytemu pierwszej pomocy w firmie

Każdy z nas powinien umieć zareagować w sytuacjach niebezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego. Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu z pierwszej pomocy możemy to zapewnić. W większości przypadków mogą to być proste sytuacje związane z urazami bądź zachorowaniami. Może jednak się zdarzyć, że odpowiednia reakcja decyduje o życiu bądź śmierci poszkodowanego! Samo szkolenie BHP nie nauczy nas umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy.


Działanie systemu pierwszej pomocy w firmie

1. Analiza miejsca

2. Akcja informacyjna i prelekcje zachęcające do nauki pierwszej pomocy

3. Wyłonienie osób z odpowiednimi predyspozycjami z pośród poszczególnych zmian pracowników, biorąc pod uwagę ich lokalizację

4. Szkolenie z pierwszej pomocy

5. Stworzenie procedury ratunkowej

6. Montaż apteczek i oznakowanie punktów udzielania pierwszej pomocy

7. Systematyczna kontrola zawartości apteczek

8. Sprawdzenie funkcjonowania systemu

9. Szkolenia przypominające

10. Promocja bezpieczeństwa w firmie


Zakładowa grupa ratownicza

Zakładowa grupa ratownicza to najlepsza forma zapewnienia bezpieczeństwa w danym obiekcie. Przeszkolenie dużej liczby osób i szkolenia przypominające zapewniają bezpieczeństwo w najczęściej spotykanych sytuacjach. Jednak w dużych zakładach pracy warto wyznaczyć wśród osób przeszkolonych z pierwszej pomocy osoby z największymi predyspozycjami fizycznymi i psychicznymi do działań ratowniczych prowadzonych na dużą skalę. Osoby z „Rescue Team” proponujemy przeszkolić kursem zaawansowanym pierwszej pomocy i zapewnić im stałe treningi symulacji ratowniczych dopasowanych do zagrożeń w Państwa zakładzie pracy. Osoby również z Państwa grupy mogą reprezentować firmę na zawodach ratowniczych organizowanych przez nasze centrum. Zapraszamy do współpracy!


Korzyści wynikające z funkcjonowania systemu

1. Spełnienie wymogów prawnych

2. Pracodawca zminimalizuje następstwa nieszczęśliwych wypadków

3. Pracownicy zyskają poczucie bezpieczeństwa

4. Promocja firmy dbającej o bezpieczeństwo swoich kontrahentów