Kurs pediatryczny / pierwszej pomocy dzieciom

Opis:

Kurs pediatryczny pozwala nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Przeznaczony jest dla rodziców i opiekunów. W czasie szkolenia uczestnicy poznają różnice wynikające z anatomii i psychologii miedzy udzielaniem pierwszej pomocy dzieciom a osobom dorosłym. Uczestnicy ćwiczą na manekinach niemowlęcych i dziecięcych. Podczas szkolenia omawiane są najczęściej spotykane sytuacje udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Uczestnicy podczas szkolenia otrzymują zeszyty ćwiczeń, które stanowią źródło wiedzy do której można wracać. Szkolenie trwa 8h dydaktycznych.

Program:

1. Aspekty prawne pierwszej pomocy

2. Specyfika udzielania pierwszej pomocy dzieciom

3. Etapy rozwoju dziecka

4. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia - profilaktyka

5. Zasady udzielania pierwszej pomocy dzieciom

6. Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych

7. Wezwanie pomocy

8. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym

9. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dzieci i niemowląt

10. Drgawki / Padaczka

11. Omdlenia

12. Zadławienia / Zakrztuszenia

13. Użądlenia

14. Wstrząs

15. Zatrucia

16. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

17. Krwotoki

18. Rany, oparzenia i pogryzienia

19. Urazy kostno - stawowe

20. Urazy głowy i kręgosłupa

Ćwiczenia

1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

2. Ocena stanu poszkodowanego

3. Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy

4. Układanie w pozycję boczną bezpieczną

5. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i niemowląt

6. Zakrztuszenia / Zadławienia

7. Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych stanów nagłych u dzieci

8. Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów u dzieci

Cena

Osoby indywidualne 120 zł brutto od osoby. W przypadku większych zamówień ceny negocjowane są indywidualnie!