jurarescue@hotmail.com

513-130-787
601-052-279
668-046-428

Kurs dla nauczycieli

Opis:

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli przeznaczony jest dla grona pedagogicznego jak i innych pracowników placówek oświatowych. Pozwala on nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym. W czasie jego trwania uczestnicy ćwiczą układanie poszkodowanych w różne pozycje i resuscytacje na manekinach. Prowadzone są również pozoracje ratownicze z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji urazów. Pozoracje odzwierciedlają zdarzenia do jakich może dość w szkołach. Dzięki nim uczestnicy mogą lepiej się przygotować na wypadek różnego rodzaju sytuacji. Kurs spełnia wymóg przeszkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych. Szkolenie trwa 8h dydaktycznych.

Program:

Aspekty prawne pierwszej pomocy | Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia | Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych | Wezwanie pomocy | Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym | Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dzieci i dorosłych | Defibrylacja | Omdlenia, atak serca, padaczka | Zakrztuszenia | Ewakuacja | Krwotoki | Rany i oparzenia | Urazy kostno - stawowe

Cwiczenia:

Ocena stanu poszkodowanego | Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy | Układanie w pozycję boczną bezpieczną | Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i dorosłych | Zakrztuszenia | Ewakuacja | Unieruchamianie kończyn | Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów

Grupy zorganizowane do 20 osób - 1200 zł brutto za grupę (60 zł od osoby), płatne na podstawie wystawionego rachunku.

Cena zwiera zaświadczenia, materiały dydaktyczne i dojazd do miejsc, w którym mielibyśmy przeprowadzić szkolenie. Istnieje możliwość prowadzenia szkolenia w weekendy lub popołudniami.