Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli

Opis:

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli przeznaczony jest dla grona pedagogicznego jak i innych pracowników placówek oświatowych. Pozwala on nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym. W czasie jego trwania uczestnicy ćwiczą układanie poszkodowanych w różne pozycje i resuscytacje na manekinach. Prowadzone są również pozoracje ratownicze z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji urazów. Pozoracje odzwierciedlają zdarzenia do jakich może dość w szkołach. Dzięki nim uczestnicy mogą lepiej się przygotować na wypadek różnego rodzaju sytuacji. Kurs spełnia wymóg przeszkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych. Szkolenie trwa 8h dydaktycznych.

Program:

1. Aspekty prawne pierwszej pomocy

2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia

3. Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych

4. Wezwanie pomocy

5. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym

6. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dzieci i dorosłych

7. Defibrylacja

8. Omdlenia, atak serca, padaczka

9. Zakrztuszenia

10. Ewakuacja

11. Krwotoki

12. Rany i oparzenia

13. Urazy kostno - stawowe

Ćwiczenia

1. Ocena stanu poszkodowanego

2. Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy

3. Układanie w pozycję boczną bezpieczną

4. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dzieci i dorosłych

5. Zakrztuszenia

6. Ewakuacja

7. Unieruchamianie kończyn

8. Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów

Cena

Grupy zorganizowane do 20 osób - 1200 zł brutto za grupę (60 zł od osoby), płatne na podstawie wystawionego rachunku.

Cena zwiera zaświadczenia, materiały dydaktyczne i dojazd do miejsc, w którym mielibyśmy przeprowadzić szkolenie. Istnieje możliwość prowadzenia szkolenia w weekendy lub popołudniami.