jurarescue@hotmail.com

513-130-787
601-052-279
668-046-428

Kursy dla uczniow

Opis:

Kurs pierwszej pomocy dla uczniów uwzględnia elementy kursu podstawowego. Dodatkowo jest on wzbogacony o elementy profilaktyki związanymi z prowadzeniem zdrowego stylu życia. Instruktorzy poprzez pierwszą pomocą wskazują jaki mają wpływ różnego rodzaju substancje na zdrowie. Podczas szkolenia występuje wiele elementów integracyjnych grupę. W szkoleniu poza manekinami i środkami do charakteryzacji urazów wykorzystywane są specjalne alkogoogle odwzorowujące wpływ alkoholu na sprawność funkcjonowania. Szkolenie trwa 6-8h dydaktycznych.

Program:

Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia | Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych | Wezwanie pomocy | Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym | Resuscytacja krążeniowa | Omdlenia, atak serca, padaczka | Zakrztuszenia | Ewakuacja | Krwotoki | Rany i oparzenia | Urazy kostno - stawowe

Cwiczenia:

Ocena stanu poszkodowanego | Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy | Układanie w pozycję boczną bezpieczną | Resuscytacja krążeniowo - oddechowa | Zakrztuszenia | Ewakuacja | Unieruchamianie kończyn | Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów

Grupy zorganizowane do 30 osób - 1200 zł brutto za grupę (40 zł od osoby), płatne na podstawie wystawionego rachunku. Cena zwiera zaświadczenia, materiały dydaktyczne i dojazd do miejsc, w którym mieli byśmy przeprowadzić szkolenie. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy na wyjazdach szkolnych. Młodzież poza szkoleniem ma organizowane różnego rodzaju alarmy i pozoracje ratownicze. Szczegóły oferty ustalane są indywidualnie.