Kurs pierwszej pomocy dla uczniów

Opis:

Kurs pierwszej pomocy dla uczniów uwzględnia elementy kursu podstawowego. Dodatkowo jest on wzbogacony o elementy profilaktyki związanymi z prowadzeniem zdrowego stylu życia. Instruktorzy poprzez pierwszą pomocą wskazują jaki mają wpływ różnego rodzaju substancje na zdrowie. Podczas szkolenia występuje wiele elementów integracyjnych grupę. W szkoleniu poza manekinami i środkami do charakteryzacji urazów wykorzystywane są specjalne alkogoogle odwzorowujące wpływ alkoholu na sprawność funkcjonowania. Szkolenie trwa 6-8h dydaktycznych.

Program:

1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia

2. Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych

3. Wezwanie pomocy

4. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym

5. Resuscytacja krążeniowa

6. Omdlenia, atak serca, padaczka

7. Zakrztuszenia

8. Ewakuacja

9. Krwotoki

10. Rany i oparzenia

11. Urazy kostno - stawowe

Ćwiczenia

1. Ocena stanu poszkodowanego

2. Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy

3. Układanie w pozycję boczną bezpieczną

4. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

5. Zakrztuszenia

6. Ewakuacja

7. Unieruchamianie kończyn

8. Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów

Cena

Grupy zorganizowane do 30 osób - 1200 zł brutto za grupę (40 zł od osoby), płatne na podstawie wystawionego rachunku.

Cena zwiera zaświadczenia, materiały dydaktyczne i dojazd do miejsc, w którym mieli byśmy przeprowadzić szkolenie.

Istnieje możliwość prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy na wyjazdach szkolnych. Młodzież poza szkoleniem ma organizowane różnego rodzaju alarmy i pozoracje ratownicze. Szczegóły oferty ustalane są indywidualnie.