jurarescue@hotmail.com

513-130-787
601-052-279
668-046-428

Grupa poszukiwawcza

Podzieleni na grupy uczestnicy otrzymują mapę i wskazówki jak dotrzeć do poszkodowanego. Poszkodowany jest ciężko ranny dlatego liczy się każda chwila. Zespoły są oceniane pod kątem szybkości dotarcia do poszkodowanego, fachowości udzielonej pomocy i przede wszystkim współpracy. Przed wyjściem na akcję dla ochotników zapewnić możemy krótkie szkolenie ze znajomości mapy.

Zawody w pierwszej pomocy

Tutaj również liczy się praca zespołowa! Jako grupa uczestnicy docierają kolejno na każdy z 6-8 wyznaczonych punktów. Na każdym z nich muszą się wykazać umiejętnością udzielenia pierwszej pomocy w innej sytuacji mogą nimi być (wypadek rowerzysty, wybuch pieca gazowego- kilku poszkodowanych, wypadek komunikacyjny, omdlenie z urazem głowy itp.). Zespoły są oceniane pod kątem profesjonalizmu udzielonej pomocy i przede wszystkim współpracy. Po zawodach proponujemy organizacje grilla.

Odbicie rannego

Akcja rozegra się na dawnym obiekcie wojskowym. Zadaniem grupy będzie odbicie rannego. Działanie w trudnych warunkach z różnego rodzaju pozoracjami integruje zespół odpowiadający na co dzień za udzielanie pierwszej pomocy. Uczestnikom proponujemy udział w biegu sprawnościowym, sprawdzenie własnych możliwości fizycznych, ale nastawieniem także na współpracę w zespole. Następnie każda z grup będzie rywalizować w odnalezieniu i uwolnieniu poszkodowanego, który wymaga udzielenia mu pierwszej pomocy i natychmiastowej ewakuacji z miejsca zagrożenia. Wszystkie zajęcia zostaną omówione przy ognisku, przy którym będzie można kontynuować dalszą część imprezy.

.

Ceny negocjowane są indywidualnie w zależności od ilości uczestników.