O nas

Opis:

Profesjonalnie zajmujemy się szeroko rozumianym ratownictwem medycznym. Specjalizujemy się w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych, zabezpieczeniu wszelkiego rodzaju imprez masowych, prowadzeniu kursów pierwszej pomocy, edukacji z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa, doradztwa dla firm i instytucji w tym zakresie oraz transportem medycznym i sanitarnym, a także symulowanymi pokazami działania zespołów ratowniczych w realnych warunkach. Organizujemy punkty medyczne w zakładach pracy. Udzielamy pomocy medycznej w domu u pacjenta.

Nasz zespół to profesjonalna kadra z dużym doświadczeniem i praktyką zawodową. Na co dzień wszyscy pracują w jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Ochotniczej Straży Pożarnej ( Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego ).

Naszą ekipę tworzą:

• lekarze (w tym specjaliści medycyny ratunkowej)

• ratownicy medyczni

• pielęgniarki

• specjaliści ratownictwa wysokościowego, ratownictwa technicznego i poszukiwawczego.