Kurs podstawowy pierwszej pomocy + AED

Opis:

Kurs podstawowy pozwala nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy. W czasie jego trwania uczestnicy ćwiczą układanie poszkodowanych w różne pozycje i resuscytacje na manekinach. Prowadzone są również pozoracje ratownicze z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji urazów. Dzięki nim uczestnicy mogą zobaczyć jak wyglądają poszczególne urazy i nauczyć się je opatrywać. Szkolenie trwa 8h dydaktycznych.

Program:

1. Aspekty prawne pierwszej pomocy

2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia

3. Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynnośsci życiowych

4. Wezwanie pomocy

5. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym

6. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

7. Omdlenia, atak serca, padaczka

8. Zakrztuszenia

9. Ewakuacja

10. Krwotoki

11. Rany i oparzenia

12. Urazy kostno - stawowe

13. Użycie AED

Ćwiczenia

1. Ocena stanu poszkodowanego

2. Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy

3. Układanie w pozycję boczną bezpieczną

4. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

5. Zakrztuszenia

6. Ewakuacja

7. Unieruchamianie kończyn

8. Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów

Cena

Osoby indywidualne 120 zł brutto od osoby. W przypadku większych zamówień ceny negocjowane są indywidualnie!