Szkolenie z zakresu ratownictwa drogowego

Opis:

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych przeznaczone jest dla wszystkich użytkowników ruchu kołowego, począwszy od rowerzystów po kierowców zawodowych. Nie zapominajmy, że każdy z nas może być świadkiem wypadku komunikacyjnego!

Zajęcia praktyczne odbywają się w większości na zewnątrz z wykorzystaniem samochodów. Zależy nam żeby w sytuacji zagrożenia uczestnicy zachowali zimną krew i wiedzieli jak udzielić pierwszej pomocy.

Pozoracje odtwarzają realnie urazy, jakie mogą wystąpić podczas wypadku. Główny nacisk położony jest na urazach głowy i kręgosłupa.

Program:

1. Aspekty prawne pierwszej pomocy

2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia w wypadkach komunikacyjnych

3. Ocena stanu poszkodowanego będącego w samochodzie

4. Ocena stanu poszkodowanego motocyklisty i rowerzysty

5. Urazy głowy i kręgosłupa

6. Ewakuacja

7. Wyposażenie apteczki samochodowej

8. Wstrząs

9. Postępowanie w przypadku najczęściej spotykanych urazów

10. Zasady udzielania pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych

11. Krwotoki

Ćwiczenia

1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

2. Użycie gaśnicy

3. Ocena stanu poszkodowanego

4. Zakładanie kołnierza ortopedycznego

5. Ewakuacja z samochodu

6. Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy

7. Układanie w pozycję boczną bezpieczną

8. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

9. Pozycja przeciwwstrząsowa

10. Unieruchamianie kończyn

11. Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych wypadków komunikacyjnych

Cena

Osoby indywidualne 150 zł. brutto od osoby. W przypadku większych zamówień ceny negocjowane są indywidualnie!

Grupy zorganizowane: ceny negocjowane są indywidualnie!

W przypadku grup zorganizowanych, istnieje możliwość prowadzenia szkolenia w siedzibie zamawiającego.