Oferta szkoleń z zakresu pierwszej pomocyKurs podstawowy pierwszej pomocy

Kurs podstawowy pozwala nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy. W czasie jego trwania uczestnicy ćwiczą układanie poszkodowanych w różne pozycje i resuscytacje na manekinach. Uczestnicy uczą się postępowania w przypadku stanów nagłych jak i biorą udział w pozoracjach ratowniczych z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji urazów. Dzięki nim kursanci mogą zobaczyć jak wyglądają poszczególne urazy i nauczyć je opatrywać. Kurs dostępny jest dla klientów indywidualnych jak i grup zorganizowanych!


Kurs pediatryczny - pierwszej pomocy dzieciom

Kurs pediatryczny pozwala nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Przeznaczony jest on dla rodziców i opiekunów. W czasie szkolenia uczestnicy poznają różnice wynikające z anatomii i psychologii miedzy udzielaniem pierwszej pomocy dzieciom i osobom dorosłym. Uczestnicy ćwiczą na manekinach niemowlęcych i dziecięcych. Podczas szkolenia omawiane są najczęściej spotykane sytuacje udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Szkolenie dostępne jest dla klientów indywidualnych jak i grup zorganizowanych!


Kurs zaawansowany pierwszej pomocy

Kurs zaawansowany pierwszej pomocy pozwala nabyć umiejętność działania w zespole podczas udzielania pierwszej pomocy i pracy ze sprzętem ratowniczym. Przeznaczony jest głównie dla zakładowych grup ratowniczych. Charakteryzuje się bardzo dużą ilością różnego rodzaju pozoracji i ćwiczeń ratowniczych. Szkolenie trwa 16h dydaktycznych. Przed przystąpieniem do kursu zaawansowanego niezbędne jest ukończenie kursu podstawowego pierwszej pomocy trwającego minimum 8h, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Część szkolenia przeprowadzana jest na zewnątrz.


Szkolenie z zakresu ratownictwa drogowego

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych przeznaczone jest dla wszystkich użytkowników ruchu kołowego, począwszy od rowerzystów po kierowców zawodowych. Nie zapominajmy, że każdy z nas może być świadkiem wypadku komunikacyjnego! Zajęcia praktyczne odbywają się w większości na zewnątrz z wykorzystaniem samochodów. Zależy nam żeby w sytuacji zagrożenia uczestnicy zachowali zimną krew i wiedzieli jak udzielić pierwszej pomocy. Pozoracje odtwarzają realnie urazy, jakie mogąa wystąpić podczas wypadku. Główny nacisk położony jest na urazach głowy i kręgosłupa. Szkolenie trwa 8h dydaktycznych.


Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli przeznaczony jest dla grona pedagogicznego jak i innych pracowników placówek oświatowych. Pozwala on nabyć umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym. W czasie jego trwania uczestnicy ćwiczą układanie poszkodowanych w różne pozycje i resuscytacje na manekinach. Prowadzone są również pozoracje ratownicze z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji urazów. Pozoracje odzwierciedlają zdarzenia do jakich może dość w szkołach. Szkolenie trwa 8h dydaktycznych.


Kurs pierwszej pomocy dla uczniów

Kurs pierwszej pomocy dla uczniów uwzględnia elementy kursu podstawowego. Dodatkowo jest on wzbogacony o elementy profilaktyki związanymi z prowadzeniem zdrowego stylu życia. Instruktorzy poprzez pierwszą pomocą wskazują jaki mają wpływ różnego rodzaju substancje na zdrowie. Podczas szkolenia występuje wiele elementów integracyjnych grupę. W szkoleniu poza manekinami i środkami do charakteryzacji urazów wykorzystywane są specjalne alkogoogle odwzorowujące wpływ alkoholu na sprawność funkcjonowania. Szkolenie trwa 8h dydaktycznych.


Edukacja dla Bezpieczeństwa

Od roku szkolnego 2009/2010 wprowadzono w gimnazjach nowy przedmiot Edukacja dla Bezpieczeństwa. Celem tego przedmiotu jest nauczenie zachowań w sytuacjach kryzysowych, a zwłaszcza umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia oferowane przez nasz Ośrodek prowadzą instruktorzy pierwszej pomocy, strażacy i ratownicy. Są oni specjalistami w dziedzinie szeroko pojętego ratownictwa. Istnieje możliwość realizacji programu w wersji wyjazu.


Szkolenie okresowe BHP i pierwszej pomocy

W ramach współpracy z Ośrodkami BHP oferujemy Państwu szkolenia okresowe BHP i pierwszej pomocy dla poszczególnych grup pracowników. W ramach zajęć poruszane są zagadnienia związane z: prawem pracy, ergonomią, bezpieczeństwem na stanowiskach, pierwszą pomocą i bezpieczeństwem ppoż. Teoria związana z BHP połączona z ćwiczeniami praktycznymi udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa ppoż. daje efektywne spędzenie czas przy minimalizacji kosztów rozbijania szkolenia na osobne zajęcia.


Prelekcje z pierwszej pomocy

Prelekcja stanowi przekaz wiedzy teoretycznej, połączonej z pokazem. Przy niewielkich grupach podczas przerwy uczestnicy mogą poćwiczyć resuscytację i układanie w różne pozycje pod opieką instruktora. Prelekcja stanowi dobry element zachęcający osoby do szkolenia się w tej dziedzinie, bądź uzupełnienie szkolenia bhp.