Kurs zaawansowany pierwszej pomocy

Opis:

Kurs zaawansowany pozwala nabyć umiejętność działania w zespole podczas udzielania pierwszej pomocy i pracy ze sprzętem ratowniczym. Przeznaczony jest głównie dla zakładowych grup ratowniczych. Charakteryzuje się bardzo dużą ilością różnego rodzaju pozoracji i ćwiczeń ratowniczych. Szkolenie trwa 16h dydaktycznych. Przed przystąpieniem do kursu zaawansowanego niezbędne jest ukończenie kursu podstawowego pierwszej pomocy trwającego minimum 8h, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Część szkolenia przeprowadzana jest na zewnątrz.

Program:

1. Aspekty prawne pierwszej pomocy

2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia

3. Zasady działania w patrolu ratowniczym

4. Ocena kompleksowa stanu poszkodowanego

5. Wezwanie pomocy i zasady łączności podczas akcji ratowniczych

6. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym

7. Resuscytacja krążeniowo -oddechowa dzieci i dorosłych

8. Defibrylacja

9. Omdlenia, atak serca, padaczka, astma

10. Ewakuacja przyrządowa i bez przyrządową

11. Krwotoki, amputacje i zmiażdżenia

12. Rany, oparzenia, wychłodzenia

13. Urazy klatki piersiowej

14. Urazy kostno - stawowe

15. Stosowanie różnego rodzaju unieruchomień

Ćwiczenia

1. Ocena kompleksowa poszkodowanego

2. Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy

3. Zakładanie kołnierza ortopedycznego

4. Układanie w pozycję boczną bezpieczną

5. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

6. Defibrylacja

7. Zakrztuszenia

8. Ewakuacja bez przyrządowa i przyrządowa

9. Unieruchamianie kończyn z użyciem szyn

10. Pozycja przeciwwstrząsowa

11. Wykonywanie opatrunków na poszczególnych częściach ciała

12. Pozoracje ratownicze

Cena

Osoby indywidualne 120 zł brutto od osoby. W przypadku większych zamówień ceny negocjowane są indywidualnie!