jurarescue@hotmail.com

513-130-787
601-052-279
668-046-428

kurs zaawansowany

Opis:

Kurs zaawansowany pozwala nabyć umiejętność działania w zespole podczas udzielania pierwszej pomocy i pracy ze sprzętem ratowniczym. Przeznaczony jest głównie dla zakładowych grup ratowniczych. Charakteryzuje się bardzo dużą ilością różnego rodzaju pozoracji i ćwiczeń ratowniczych. Szkolenie trwa 16h dydaktycznych. Przed przystąpieniem do kursu zaawansowanego niezbędne jest ukończenie kursu podstawowego pierwszej pomocy trwającego minimum 8h, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Część szkolenia przeprowadzana jest na zewnątrz.

Program:

Aspekty prawne pierwszej pomocy | Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia | Zasady działania w patrolu ratowniczym | Ocena kompleksowa stanu poszkodowanego | Wezwanie pomocy i zasady łączności podczas akcji ratowniczych | Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym | Resuscytacja krążeniowo -oddechowa dzieci i dorosłych | Defibrylacja | Omdlenia, atak serca, padaczka, astma | Ewakuacja przyrządowa i bez przyrządową | Krwotoki, amputacje i zmiażdżenia | Rany, oparzenia, wychłodzenia | Urazy klatki piersiowej | Urazy kostno - stawowe | Stosowanie różnego rodzaju unieruchomień

Cwiczenia:

Ocena kompleksowa poszkodowanego | Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy | Zakładanie kołnierza ortopedycznego | Układanie w pozycję boczną bezpieczną | Resuscytacja krążeniowo – oddechowa | Defibrylacja | Zakrztuszenia | Ewakuacja bez przyrządowa i przyrządowa | Unieruchamianie kończyn z użyciem szyn | Pozycja przeciwwstrząsowa | Wykonywanie opatrunków na poszczególnych częściach ciała | Pozoracje ratownicze

Osoby indywidualne 120 zł brutto od osoby. W przypadku większych zamówień ceny negocjowane są indywidualnie!