jurarescue@hotmail.com

513-130-787
601-052-279
668-046-428

Zabezpieczenia imprez

Jeśli jesteś organizatorem imprez masowych, zawodów sportowych, konferencji, targów, pikników firmowych, imprez integracyjnych itp. – zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą ofertą zabezpieczenia medycznego

Zgodnie z Art. 6. 1 ustawy z dn. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych zapewnienie zabezpieczenia medycznego jest obowiązkiem organizatora każdej imprezy masowej. Wniosek o opinię w sprawie zabezpieczenia powinien być przedstawiony odpowiednim władzom samorządowym na 30 dni, a najpóźniej na 14 dni przezd terminem imprezy należy również przestawić oparty na opinii właściwych terytorialnie jednostek ratowniczych plan zabezpieczenia medycznego.

W ofercie zapewniamy usługi pomagające spełnić organizatorom wymogi prawne:

Przygotujemy plan zabezpieczenia imprezy, zapewnimy stosowne siły, środki i personel ratowniczy oraz wyposażenie spełniające kryteria podane w stosownych przepisach. | W nietypowych lokalizacjach przed rozpoczęciem imprezy skontaktujemy się z odpowiednimi terytorialnymi jednostkami ratowniczymi i przekażemy niezbędnę infomracje dotyczące wydarzenia. | Zapewnimy środki łączności pomiędzy koordynatorem medycznym, zespołem i organizatorem imprezy. | W razie konieczności transportu osób poszkodowanych z terenu imprezy do szpitala zadbamy o szybkie i precyzyjne powiadomie nie odpowiednich służb (zespół zabezpieczający nie opuszcza terenu imprezy) | Przygotujemy raport o przebiegu zabezpieczenia oraz zalecenia na przyszłość.

Usługa dodatkowa

Niezależnie od zabezpieczenia medycznego dodatkowo Państwa imprezę może uatrakcyjnić pokaz ratownictwa lub stoisko szkoleniowe, na którym uczestnicy będą mogli nauczyć się jak skutecznie i bezpiecznie udzielić pierwszej pomocy. Punkt szkoleniowy, (dwaj ratownicy medyczni + dwa fantomy do nauki podstawowych zabiegów) działa podczas całej imprezy, prowadząc na bieżąco instruktaż dla zainteresowanych członków imprezy.

Obsada punktu nie wchodzi w skład załogi zabezpieczającej imprezę.

Zapoznaj się z dostępnymi wariantami realizacji zabezpieczenia, w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu